Skip to main content

Machine Learning

Enrollment is Closed

Машинното (само)обучение (machine learning) е пресечната точка на програмирането с математическите и научните методи. То представлява науката за това как да накараме компютрите да дават решения без да бъдат специално програмирани преди това. Благодарение на него живеем в свят, излязъл сякаш от научната фантастика: уебсайт разпознава емоциите на хората, машинният превод става все по-добър, разработват се самоуправляващи се автомобили, предлагат ни реклами, базирани на собствените ни желания и потребности. Списъкът е дълъг и се разширява все повече.

От малкия скрипт, който предупреждава, че твърд диск предстои да изгори, до алгоритмите, които променят света, машинното обучение придобива все по-голяма популярност и дава все по-добри резултати. В този курс ще се запознаем с основите, благодарение на които работят всички алгоритми за машинно обучение. Ще разгледаме основните типове задачи, до които можем да сведем всеки реален проблем (като регресия и класификация). За всяка задача ще се запознаем с няколко алгоритъма, които я решават, а за всеки алгоритъм ще разберем кога се използва, как се обучава и тества.

Стъпка по стъпка ще преминем през цялостния процес – от събирането на данните до финалния проект, предоставящ цялостно решение.

По време на курса ще решаваме редица практически задачи, използвайки езика Python – един от най-популярните езици за целите на науката и работата с данни.