Skip to main content

Data Science

Enrollment is Closed

Описание на курса

Този курс включва концепциите и инструментите, които се използват по време на цялостния процес по събиране и обработване на данни: от задаването на правилни въпроси до публикуването на резултат.
В него ще разберем как, кога и защо се използват различните методи за анализ на данни и как се прилага научният метод за вземане на решения. Ще научим как се прилагат статистическите методи за правене на изводи. Ще разберем също така как се събират и изчистват данни, за да бъдат подготвени за анализ и моделиране, както и какво е exploratory data analysis
Заедно с това, ще разгледаме някои частни случаи, като обработка на изображения (за да можем да разберем какво има на тях) и анализ на мрежи (за да можем, например, да знаем кои са ни приятелите във Facebook).
Ще завършим с насоки за изграждане на цялостно data science приложениеархитектура на кода и структура на изследванията. Ще „надникнем“ в основните начини да моделираме данни.
Курсът е практически ориентиран и новите концепции ще бъдат затвърдени с писане на код.
След завършването на курса, студентите ще имат познания за цялостния процес, както и портфолио, което демонстрира тези познания.

Предварителни изисквания

Курсът е подходящ за хора с предишен опит в програмирането на Python (на ниво Programming Basics) и Jupyter Notebook. Изисква се покриване на курса Math Concepts for Developers или еквивалентни познания.

Лектор

Йордан Даракчиев

Йордан Даракчиев е програмист и преподавател по призвание. Завършил е софтуерната академия на Телерик през 2013 г. и от тогава работи като freelancer и води обучения за софтуерни инженери – от напълно начинаещи до професионалисти. Обича да се бори с трудни задачи и да предлага елегантни решения. Ученето на нови технологии му е ежедневие. Освен програмирането и алгоритмите, другата му страст е астрономията.